درباره ما ..

مجتمع تربیتی مهرستان یکی از مراکز زیر مجموعه مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ علوی است که از سال ۱۳۹۹ کار خود را در شهر اصفهان آغاز کرد و در حال حاضر شامل دو واحد به نام‌های «مدرسۀ زندگی مهرستان» و «خانۀ مادر و کودک مهرستان» می‌باشد.

ماموریت

ما در مجتمع تربیتی مهرستان، کودک و نوجوان را در مسیر دستیابی به تعالی دینی، زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه ای، علمی و فناوری، زیبایی شناختی و هنری، تربیت می‌کنیم. مجتمع تربیتی مهرستان در هر دوره از این مسیر ۱۸ ساله و برای هر کودک و نوجوان، جهت رسیدن به حیات طیبه، راهکارها و بسترهای متمایز تربیتی را فراهم یا تسهیل می‌کند.

چشم انداز

ما تا ۵ سال آینده چنان تحول شگرف، خلاقانه و جذابی در تربیت ایجاد خواهیم کرد که هر کودک و نوجوان در اصفهان آرزو می‌کند مهرستانی باشد.

ارزش ها

  • دانش در خدمت تربیت: ما دانش را به کار می‌گیریم و فعالیت‌های تربیتی خود را بر مبناهای علمی استوار می‌کنیم.
  • دین‌مداری: ما در عملِ تربیت، به آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت (علهیم السلام) و فاداریم و همواره معنویت و عقلانیت را سرلوحۀ کار خویش قرار می‌دهیم.
  • نقش اساسی خانواده: ما خانواده را به عنوان یک رکن تربیت می‌شناسیم و نقش فعال آن در فرایند تربیت را اساسی می‌دانیم.
  • تربیت مبتنی بر جنسیت: ما زن و مرد را دارای شأن مشترک انسانی می‌دانیم و در عین حال بر تفاوت‌های تکوینی دو جنس در عمل تربیت تاکید می‌کنیم.
  • کرامت انسانی: ما در مهرستان محیط تربیتی کریمانه‌ای فراهم می‌کنیم تا به کرامت همه انسان‌ها ارج نهاده شود.